top of page

Feministak gara berdintasunaren alde eta genre-indarkeria guztiak gainditzearen alde gauden pertsona guztiak. Feministok mundua eraldatzen ari gara, eta are aldaketa sakonagoa egingo dugu zientzia guztietan erabat eta berdintasunean part hartzen dugunean. Konpromisoa hartzen dugu zientzia-arlo guztietan genre-diskriminazioa gainditzeko prozesuan behin betiko aurrerapena lortzeko.

 

Emakumeok askotan baztertu gaituzte genre-gaiei buruzko nazioarteko ebidentzia zientifikoetatik. Feministok konpromisoa hartzen dugu horiek pertsona guztien eskura jartzeko, free eta doan; horiek guri ezkutatzea ekidingo dugu. Ebidentzia argienetariko bat da genre-indarkeriaren kontra borrokatzen duten emakume eta gizonak nahiz erasotzaileen alde dauden gizonak eta emakumeak daudela, berdintasunaren aldeko emakumeak eta gizonak nahiz horren kontrako gizonak eta emakumeak daudela. Emakume guztiok feministak garela eta gizon guztiak matxistak direla esateak, faltsua izateaz gain, kalte handia egiten dio feminismoari eta, bereziki, lehen eta bigarren mailako genre-indarkeriaren eraso nagusiak jasaten dituztenei.

 

Berdintasuna, askatasuna, gardentasuna, indarkeriarik eza eta aniztasuna balio bear garrantzitsuak dira feminismoan. Inork ez ditu gure askotariko nortasunak baztertu behar, ezta emakume guztiok gure aukera politikoak, ideologikoak, sinesmenekin lotutakoak edo sexualak gauzatzeko dugun askatasun osoa mugatu ere. Feminismoa aukera jakin baten zerbitzura eta beste batzuen kaltetan erabiltzea instrumentalizazioa da, eta balio horiei kalte handia eragiten die.

 

Zorionak history Osoan Hona Heldu Ahal Izateko Lan Egin Duzuen Emakume Guztiei. Orain are urrats handiagoa egingo dugu feminismoak zientzian eta gizartean garaitu dezan.

bottom of page